Samtal för privatpersoner

Din förändringsresa är din egen och bara din.

Det är i dina omständigheter och utifrån dina drivkrafter som du tar avstamp och börjar din utveckling. Med en coach vid din sida gör du din förändring mer hållbar, kraftfull och mer förankrad i just dig.

När du tar stöd från mig som samtalscoach i din förändring blir du lyhört mött där du befinner dig. Vi sätter riktning för din utveckling, väl grundad i din vilja och ditt eget tempo. Jag hjälper dig att utforska möjliga vägar och följer dig sedan på vägen, till dess att du nått ända fram.

Det som utmärker samtalscoaching genom Mylla utveckling är det lyhörda samspelet och den följsamma kontakten som etableras med din coach. Oavsett om du rör dig i teman om karriärsutveckling, livsbalans eller familjerelationer utgår jag alltid från dina speciella förutsättningar.

Samtal för privatpersoner

Din förändringsresa är din egen och bara din.

Det är i dina omständigheter och utifrån dina drivkrafter som du tar avstamp och börjar din utveckling. Med en coach vid din sida gör du din förändring mer hållbar, kraftfull och mer förankrad i just dig.

När du tar stöd från mig som samtalscoach i din förändring blir du lyhört mött där du befinner dig. Vi sätter riktning för din utveckling, väl grundad i din vilja och ditt eget tempo. Jag hjälper dig att utforska möjliga vägar och följer dig sedan på vägen, till dess att du nått ända fram.

Det som utmärker samtalscoaching genom Mylla utveckling är det lyhörda samspelet och den följsamma kontakten som etableras med din coach. Oavsett om du rör dig i teman om karriärsutveckling, livsbalans eller familjerelationer utgår jag alltid från dina speciella förutsättningar.

Coachning genom Mylla utveckling kan beröra olika slags behov av förändring, ex: balans mellan arbete och privatliv, känna större glädje i arbetslivet, ta dig till ett nytt jobb, leva mer hållbart, förbättra relationer, påbörja och slutföra en hälsoresa, skapa en god vardagsrytm, känna större glädje vardagen.

Mylla erbjuder även samtalsstöd och rådgivning på teman som stress och oro, kris och vägar till återhämtning efter långvarig stress eller i akuta kriser.

Samtalen hålls primärt som videosamtal via din dator eller smartphone genom apparna Zoom eller Teams. Ett samtal pågår under ca 60 minuter. Kostnad: 875 kr per samtal inkl. moms

Coachning genom Mylla utveckling kan beröra olika slags behov av förändring, ex: balans mellan arbete och privatliv, känna större glädje i arbetslivet, ta dig till ett nytt jobb, leva mer hållbart, förbättra relationer, påbörja och slutföra en hälsoresa, skapa en god vardagsrytm, känna större glädje vardagen.

Mylla erbjuder även samtalsstöd och rådgivning på teman som stress och oro, kris och vägar till återhämtning efter långvarig stress eller i akuta kriser.

Samtalen hålls primärt som videosamtal via din dator eller smartphone genom apparna Zoom eller Teams. Ett samtal pågår under ca 60 minuter. Kostnad: 875  kr per samtal inkl. moms