Samtal för anställda

Mylla utveckling erbjuder samtalsstöd och individuell coachning för anställda i verksamheter, där en önskan finns om att göra en personlig utvecklingsresa för att nå en hållbar förändring för den enskilde och dess sammanhang.

Samtalscoachning genom Mylla utveckling är rätt för din verksamhet om du söker kraftfulla insatser för att nå en ökad självkännedom hos dina anställda, minska konflikter i arbetsgruppen, få en högre grad av samarbete i teamet, skapa ett vänligare klimat på arbetsplatsen, nå högre effektivitet i förhållande till verksamhetens mål.

När du tar stöd från mig som samtalscoach i din förändring blir du lyhört mött där du befinner dig. Vi sätter riktning för din utveckling, väl grundad i din vilja och ditt eget tempo. Jag hjälper dig att utforska möjliga vägar och följer dig sedan på vägen, till dess att du nått ända fram.

Exempel på uppdrag som förekommit: karriärscoachning, offboard, personlig utveckling, work life balance, öka motivation och hitta drivkrafter, konflikthantering, hemkostsamtal för utlandsstationerad personal.

Samtal för anställda

Mylla utveckling erbjuder samtalsstöd och individuell coachning för anställda i verksamheter, där en önskan finns om att göra en personlig utvecklingsresa för att nå en hållbar förändring för den enskilde och dess sammanhang.

Samtalscoachning genom Mylla utveckling är rätt för din verksamhet om du söker kraftfulla insatser för att nå en ökad självkännedom hos dina anställda, minska konflikter i arbetsgruppen, få en högre grad av samarbete i teamet, skapa ett vänligare klimat på arbetsplatsen, nå högre effektivitet i förhållande till verksamhetens mål.

När du tar stöd från mig som samtalscoach i din förändring blir du lyhört mött där du befinner dig. Vi sätter riktning för din utveckling, väl grundad i din vilja och ditt eget tempo. Jag hjälper dig att utforska möjliga vägar och följer dig sedan på vägen, till dess att du nått ända fram.

Exempel på uppdrag som förekommit: karriärscoachning, offboard, personlig utveckling, work life balance, öka motivation och hitta drivkrafter, konflikthantering, hemkostsamtal för utlandsstationerad personal.

Det som utmärker samtalscoaching genom Mylla utveckling är det lyhörda samspelet och den följsamma kontakten som etableras mellan den anställde och coachen. Utgångspunkten är alltid den enskildes önskan om förändring, utifrån den egna bilden och upplevelsen av vad som behövs för att åstadkomma ett förändrat läge.

Mylla erbjuder även samtalsstöd och rådgivning på teman som stress och oro, kris och vägar till återhämtning efter långvarig stress.

Samtalen erbjuds såväl enskilt som för mindre grupper. Man träffar sin coach primärt via videsamtal genom apparna Zoom eller Teams. Ett samtal pågår under ca 60 minuter. Vid samtal med grupper träffas man i annan särskilt anordnad lokal. (Kostnad för lokalhyra tillkommer.)
Kostnad: 1250 kr per timme inkl. moms

Det som utmärker samtalscoaching genom Mylla utveckling är det lyhörda samspelet och den följsamma kontakten som etableras mellan den anställde och coachen. Utgångspunkten är alltid den enskildes önskan om förändring, utifrån den egna bilden och upplevelsen av vad som behövs för att åstadkomma ett förändrat läge.

Mylla erbjuder även samtalsstöd och rådgivning på teman som stress och oro, kris och vägar till återhämtning efter långvarig stress.

Samtalen erbjuds såväl enskilt som för mindre grupper. Man träffar sin coach primärt via videsamtal genom apparna Zoom eller Teams. Ett samtal pågår under ca 60 minuter. Vid samtal med grupper träffas man i annan särskilt anordnad lokal. (Kostnad för lokalhyra tillkommer.)
Kostnad: 1250 kr per timme inkl. moms