Samtal för chefer och ledare

Utmaningarna som verksamhetsledare är idag många och komplexa och i perioder är samtalscoachning en klok investering för att sortera och prioritera, så de långsiktiga målen inte drunknar i det löpande dagliga arbetet.

Mylla utveckling erbjuder coachning och samtalsstöd för chefer och ledare inom såväl privat som offentlig sektor. I samtalscoachningen hos Mylla utveckling erhåller du ett jämsides stöd i att klargöra vilka förändringar du vill få till stånd för att kunna vara mer effektiv och tillfreds i ditt uppdrag.

Exempel på förekommande uppdrag: Visions- och strategiarbete, effektiv prioritering – öka måluppfyllelse, förbereda och genomföra förändringar i organisationen, minska konflikter i teamet, förbättra verksamhetens uppföljning, utvecklas i chefsrollen, ny som ledare, leda utan att vara chef, hemkomstsamtal för utlandsstationerad personal.

 

Samtal för chefer och ledare

Utmaningarna som verksamhetsledare är idag många och komplexa och i perioder är samtalscoachning en klok investering för att sortera och prioritera, så de långsiktiga målen inte drunknar i det löpande dagliga arbetet.

Mylla utveckling erbjuder coachning och samtalsstöd för chefer och ledare inom såväl privat som offentlig sektor. I samtalscoachningen hos Mylla utveckling erhåller du ett jämsides stöd i att klargöra vilka förändringar du vill få till stånd för att kunna vara mer effektiv och tillfreds i ditt uppdrag.

Exempel på förekommande uppdrag: Visions- och strategiarbete, effektiv prioritering – öka måluppfyllelse, förbereda och genomföra förändringar i organisationen, minska konflikter i teamet, förbättra verksamhetens uppföljning, utvecklas i chefsrollen, ny som ledare, leda utan att vara chef, hemkomstsamtal för utlandsstationerad personal.

 

Mylla erbjuder även samtalsstöd och rådgivning på teman som stress och oro, kris och vägar till återhämtning efter långvarig stress eller akuta konfliktsituationer.

Samtalen erbjuds såväl enskilt som för mindre grupper. Man träffar sin coach primärt via videsamtal genom apparna Zoom eller Teams. Ett samtal pågår under ca 60 – 90 minuter. Vid samtal med grupper träffas man i annan särskilt anordnad lokal. (Kostnad för lokalhyra tillkommer.)
Kostnad: 1550 kr per timme inkl. moms

Mylla erbjuder även samtalsstöd och rådgivning på teman som stress och oro, kris och vägar till återhämtning efter långvarig stress eller akuta konfliktsituationer.

Samtalen erbjuds såväl enskilt som för mindre grupper. Man träffar sin coach primärt via videsamtal genom apparna Zoom eller Teams. Ett samtal pågår under ca 60 – 90 minuter. Vid samtal med grupper träffas man i annan särskilt anordnad lokal. (Kostnad för lokalhyra tillkommer.)
Kostnad: 1550 kr per timme inkl. moms