Hemkomstsamtal för utlandsstationerad personal

Hemkomstsamtalen bidrar till att..

 • skapa bästa förutsättningar för en effektiv återhämtning som passar dina individuella behov.
 • hjälpa dig att formulera mål och vad du behöver, för att så snart som möjligt kunna komma till en bra vardagsrytm.
 • ge dig en basal kunskapsgrund kring symptom på stress och oro samt vägar till återhämtning efter långvarig stresspåverkan.
 • hitta vägar i kommunikationen med nära och kära, för att skapa förståelse för vad du befinner dig i.
 • ge dig redskap för konflikthantering och samtal.
 • guida dig genom karriärs- och framtidsval.

   

Hemkomstsamtal för utlandsstationerad personal

Hemkomstsamtalen bidrar till att..

 • skapa bästa förutsättningar för en effektiv återhämtning som passar dina individuella behov.
 • hjälpa dig att formulera mål och vad du behöver, för att så snart som möjligt kunna komma till en bra vardagsrytm.
 • ge dig en basal kunskapsgrund kring symptom på stress och oro samt vägar till återhämtning efter långvarig stresspåverkan.
 • hitta vägar i kommunikationen med nära och kära, för att skapa förståelse för vad du befinner dig i.
 • ge dig redskap för konflikthantering och samtal.
 • guida dig genom karriärs- och framtidsval.

   

Hemkomstsamtal hålls via videosamtal över plattformen Zoom, varar i 60 minuter och kan genomföras oavsett var du befinner dig, så länge du har fungerande internetuppkoppling.

Hemkomstsamtal hålls via videosamtal över plattformen Zoom, varar i 60 minuter och kan genomföras oavsett var du befinner dig, så länge du har fungerande internetuppkoppling.

Pris per samtal: 875 kr exkl. moms.
Samtalen lämpar sig ex. för anställda inom militär, sjukvård, hjälporganisationer, efter en tids utlandstjänstgöring.

Jenny Strandhag är diplomerad professionell coach och examinerad socionom med gedigen bakgrund som ledare i offentlig sektor, från arbete med personal som utsatts för hot- och våld, krissamtal, stress och oro, psykisk ohälsa, karriärcoachning, ledarutveckling och konflikthanterin.

Hemkomstsamtal hålls via videosamtal över plattformen Zoom, varar i 60 minuter och kan genomföras oavsett var du befinner dig, så länge du har fungerande internetuppkoppling.

Hemkomstsamtal hålls via videosamtal över plattformen Zoom, varar i 60 minuter och kan genomföras oavsett var du befinner dig, så länge du har fungerande internetuppkoppling.

Pris per samtal: 875 kr exkl. moms.
Samtalen lämpar sig ex. för anställda inom militär, sjukvård, hjälporganisationer, efter en tids utlandstjänstgöring.

Jenny Strandhag är diplomerad professionell coach och examinerad socionom med gedigen bakgrund som ledare i offentlig sektor, från arbete med personal som utsatts för hot- och våld, krissamtal, stress och oro, psykisk ohälsa, karriärcoachning, ledarutveckling och konflikthanterin.